over mij

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de reiswereld, het bedrijfsleven, de culturele en non profit sector, vond ik het in de zomer van 2018 tijd om voor mezelf te beginnen en mijn energie aan nieuwe mensen en organisaties te geven. En het bevalt goed. Ik merk dat ik meerwaarde bied als 'vliegwiel' door de unieke combinatie te bieden van heel 'blauw' zijn, waardoor ik snel zorg voor structuur, plan, planning en een heldere rolverdeling en tegelijkertijd heel mensgericht ben en iedereen in mijn team in z'n kracht weet te zetten door samen de juiste rol en uitdaging te zoeken. 

Ik vind het heerlijk om met mensen samen te werken, ze te inspireren, enthousiasmeren, het beste uit ze naar boven te halen, te lachen en relativeren. Want het is vooral belangrijk lol te blijven houden in wat je doet. Dat is zowel goed voor jou als de organisatie waar je voor werkt.

Mijn studie psychologie heeft me geleerd goed te kunnen luisteren, analyseren, verbanden te zien en vertrouwen te geven aan mensen.

Mijn werkervaring heeft me geleerd waar mijn kracht zit. Ik ben sterk in communicatie, een goede manager of projectleider; eerlijk, open, durf kritische vragen te stellen, besluiten te nemen en breng tegelijkertijd veel energie en humor mee.  

In mijn werk vind ik het belangrijk een veilige omgeving te creëren waarin alles gezegd kan worden, waar geëxperimenteerd en fouten gemaakt kunnen worden. Zo kun je als team alleen maar groeien en sterker worden. Tegelijkertijd leg ik de lat hoog en geldt afspraak = afspraak.

 

De afgelopen jaren heb ik geleerd in een complexe werkomgeving leiding te geven aan 31 professionals, waarvan 22 op afstand. Ik geloof in zelforganiserende teams, output gericht leidinggeven en in vertrouwen loslaten.

Met mijn enthousiasme en positieve energie krijg ik mensen mee in mijn verhaal, weet ik mensen te verbinden, van individuen een team te maken door vanuit een gezamenlijk belang invulling te geven aan de samenwerking.

 

Ik heb bij het Nederlandse Rode Kruis met heel veel plezier samengewerkt met de districtsbestuursleden van de 25 districten en de 28.000 uitvoerend vrijwilligers. Ik heb eerder ervaring opgedaan in het werken met vrijwilligers toen ik directeur was van Stichting StadsSpelen. 

 

Interimopdrachten tot nu toe

  • Voor mijn eerste opdracht ben ik aan de slag gegaan bij UNICEF Nederland als interim manager Communicatie/MT lid. Ik heb samen met de communicatiecollega's vorm en inhoud gegeven aan het nieuwe team Communicatie. Het was mooi om te zien dat het nieuwe team meteen invloed had op de sfeer en samenwerking binnen de hele organisatie. Ik ben trots op de nieuwe merkcampagne die we ontwikkeld hebben.
  • Na UNICEF ben ik aan de slag gegaan als interim afdelingscoördinator West Friesland van het Nederlandse Rode Kruis. Samen met de vrijwilligers van de afdeling heb ik gewerkt aan een doorstart van de afdeling. In 4 maanden tijd stond er weer een stabiele organisatie van vrijwilligers met een heldere rolverdeling en een positieve ambitie om nieuwe activiteiten te gaan starten met nieuwe vrijwilligers.
  • Mijn derde opdracht was bij Velon, de vereniging van lerarenopleiders, als interim verenigingsmanager. Mijn opdracht was om het nieuwe verenigingsbureau goed te laten draaien. Samen met een communicatiemedewerker en officemanager ondersteunde ik aan de ene kant de beroepsregistratieprocedure tot lerarenopleider en aan de andere kant de kennisdeling binnen de vereniging door middel van een online platform, congres, studiedag, themagroepen en het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.
  • In september 2020 ben ik aan de slag bij de ANKO, de branchevereniging van kappers. Hier was mijn opdracht om samen met het bestuur, de directeur en de ledenraad de governance binnen de vereniging te versterken en de samenwerking te verbeteren.
  • Tegelijkertijd begon ik ook bij Terre des Hommes om het winkelnetwerk, dat bestaat uit 41 winkels verspreid over Nederland, te versterken en uit te breiden. Het was heel bijzonder en inspirerend om met lokale besturen en vrijwilligers te mogen samenwerken aan hét platform waar alle mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan Terre des Hommes samenkomen.
  • Sinds januari 2022 ben ik zowel bij de Diabetesvereniging Nederland als bij UNICEF aan de slag.
    Bij de Diabetesvereniging ondersteun ik het strategietraject om te komen tot een toekomstbestendige organisatie en daarnaast ondersteun ik de directeur in de samenwerking met bestuur en ledenraad.
    Bij UNICEF ben ik projectleider kindvriendelijke noodopvang en is mijn opdracht om samen met gemeentes en COA te zorgen dat het leven voor kinderen in de noodopvang zo veilig en prettig mogelijk is. 

 

Meer over mijn werkzame leven vind je op LinkedIn.