Privacyverklaring

Ik, Nicoline Mascini, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Nicolinewerkt, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.nicolinewerkt.nl
Kleverlaan 63, 2061 TD Bloemendaal
06 28 911 210

info@nicolinewerkt.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Op het moment dat we contact met elkaar hebben, omdat ik mogelijk iets voor jou of je organisatie kan betekenen, verwerk ik onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Functie
  • Organisatie waar je werkt
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Als ik aan de slag ga voor jou of je organisatie, verwerk ik aanvullend onderstaande persoonsgegevens:

  • Bankrekeningnummer

 

​De persoonsgegevens die ik registreer, gebruik ik, Nicoline Mascini, voor het onderhouden van contact met mijn opdrachtgevers, voor het verzenden van facturen en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Ik behandel alle gegevens die ik ontvang vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ik ze alleen deel met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn werk of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. 

Ik bewaar gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Als onderneming ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je dit, stuur dan een mail naar info@nicolinewerkt.nl.

 

Persoonsgegevens beveiligen
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op: info@nicolinewerkt.nl.